Massage

Massage vil, korrekt udført, have en gavnlig effekt på kroppen.

Dyberegående massage anvender man til fjernelse af affaldsstoffer, såsom mælkesyrer, der ophobes i muskulaturen under, eller umiddelbart efter, hårdt muskelarbejde.

Ved monotomt muskelarbejde, kan der foruden en oplagring af affaldsstoffer, udvikles myoser, som vil ”blokere” musklens optimale virke. Disse kan fjernes ved dyberegående massage.

Massage har en afgørende betydning for, at man fysisk og psykisk er på toppen.

Når massage gives korrekt, stimulerer den kredsløbet, fjerner affaldsstoffer, skaber bedre balance i muskulaturen samt generelt meget bedre velvære.

 

 

 


Medlem af Dansk Kiropraktor Forening